Sløjfning af brønde og boringer

Sløjfning af brønde og vandboringer

  •  Vi sørger for at sløjfe brønde og boringer korrekt efter givne regler
  •  Vi er certificeret brøndborer med A- og B-bevis
  •  Vi har 40 års erfaring i branchen
  •  Vi udarbejder sløjfningsrapport samt indberetning til Geus og kommune
  •  Pris afhænger af brønden/boringens dybde og diameter samt tilkørsel og adgangsmulighederne til brønden/boringen

Fyns Grundvandssænkning ApS kan hjælpe med sløjfning af gamle brønde og boringer. Hvis de ikke længere benyttes, skal de sløjfes af en autoriseret brøndborer. Det skal ske efter Miljøministeriets bekendtgørelse og hjemkommunens regler.

Ubenyttede brønde giver risiko for nedsivende mikroorganismer og stoffer, som kan forurene grundvandet. Det er derfor vigtigt, at de sløjfes.

Fyns Grundvandssænkning ApS er certificeret som brøndborere og udfører sløjfning, oprensning og opfyldning efter alle gældende regler.

Gode råd inden kontakt?

· Find DGU nr på brønd – (Hvis du ikke kender dette kan vi finde dette via Geus database – Såfremt at der ikke findes et DGU nr på brønden kan vi også være behjælpelige med at hjemtage et DGU-nr).

· Hvilke adgangsforhold er der til brønden eller boringen?

· Kontakt evt Miljøstyrelsen for spørgsmål vedrørende tilskudspulje til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer – vi kan desværre ikke være behjælpelige med at søge tilskud.

Ring til os på telefon (+45) 64 45 11 61 eller mail os via fgs@njgs.dk. Sammen tager vi en snak omkring opgaven. Vi sørger altid for at tilbyde dig den bedste løsning og til en konkurrencedygtig pris. Med base på Fyn kan vi nemt køre i hele landet, så tøv ikke med at kontakte os.