Overpumpning

Overpumpning og pumpning af spildevand, grundvand og vandløb

Fyns Grundvandssænkning og Brøndboring ApS udfører pumpning og overpumpning af både spildevand, grundvand og vandløb. Vi råder over materiel, der kan løse enhver opgave – uanset vandmængdes omfang og transportvejens længde.

Vi har et stort sortiment af eldrevne pumper, der kan anvendes, hvis der er adgang til strøm – ellers opstiller vi en af vore mange støjdæmpede dieseldrevne pumper med lavt brændstofforbrug.

Det elektroniske servicecenter hos Fyns Grundvandssænkning og Brøndboring ApS overvåger alle pumper, maskiner og materiel døgnet rundt. Vi modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser.

Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald.

Ring til os (+45) 64 45 11 61 for at høre meget mere og for at få et uforpligtende tilbud. Du er naturligvis også velkommen til at benytte kontaktformularen, hvis vi skal ringe dig op.

Overpumpning

Ved overpumpning er det vigtigt at sikre, at pumpen er i drift og leverer den ønskede ydelse. Det garanteres gennem vores overvågnings- og alarmsystem. Overvågningen følger flowet af vand eller spildevand gennem rørledningen.

Fyns Grundvandssænkning og Brøndboring ApS tilbyder også pumper med indbyggede følere og automatisk stop/start. Regnvand og skybrud kan hurtigt ændre behovet for pumpekapacitet og kræve regulering af pumpen. Det sikres med overvågning og alarm.